Ivanomania

*Napomena: od 2014. godine projekt “Dani u čast Ivani” se zove – Ivanomania.

2010. godine se nakon jednog druženja rodila ideja o nedostatku programa za odrasle u sklopu gradske manifestacije U svijetu bajki Ivane Brlić – Mažuranić.

Nedugo nakon toga, smislili smo projekt Dani u čast Ivani, koji bi popunio upravo tu prazninu. Od tada se projekt organizira na sve većoj razini. Nositelji projekta su Udruga Lima i Udruga Brlićevac.

Svaka godina ima za temu jednu bajku, tako da smo do sada imali sljedeće teme:

  1. Å uma Striborova (2011. godina)
  2. Ribar Palunko (2012. godina)
  3. U potrazi za Hlapićem (2013. godina)

Većina programa se odvija u Urban Caffe Mojster tijekom cijelog tjedna manifestacije. Putem tog projekta smo ušli i u gradsko Programško vijeće manifestacije Svijeta bajki.

U okviru ovog projekta cilj je i promovirati mlade brodske umjetnike, umjetnike amatere, povezati ljude sličnih interesa, objaviti dječje izložbe, te održavati mjesta za pričanje i slušanje Ivaninih bajki.

Svake godine smo nastojali podići ciljeve za jednu ljestvicu više i do sada smo ostvarili tu zadaću.

Upravo s projektom ‘U potrazi za Hlapićem’ smo dobili potporu EU Komisije u kampanji ‘Do the right mix’. NeÅ¡to viÅ¡e o kampanji i ostalim dobitnicima možete vidjeti ovdje.

I u budućnosti ćemo pokuÅ¡ati dosegnuti sve viÅ¡i nivo programa i organizacije, Å¡to uostalom i Ivana Brlić – Mažuranić i zaslužuje.